İf Clause

Bu tense şart cümlesi olarak adlandırılır. Cümleler
If sentences ve main sentences olarak 2 kısımdan oluşur.

Type 0

Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynız zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş tepkiler, emirler ve tavsiye için kullanılmaktadır.

If+Simple Present T,Simple Present T
  (if sentences)                   ( main sentences)

- If you heat the metal , it expands. (sebep - sonuç )
(Eğer metalı ısıtırsan, genişler.)
- I can"t sleep at night , if I drink coffee. (alışılagelmiş sonuç)
(Eğer kahve içersem, geceleri uyuyamıyorum.)
- If you have problems , talk to your teacher. (tavsiye )
(Eğer problemlerin varsa, öğretmeninle konuş.)
- Don"t wait for me if I am late this evening. (emir)
(Bu akşam eğer geç kalırsam, beni bekleme.)
- I get angry if someone shouts at me. (alışılagelmiş tepki)
(Eğer birisi bana bağırırsa kızarım.)
- If you boil water , it evaporates. (neden & sonuç)
(Eğer suyu kaynatırsan, buharlaşır.)
- I usually eat a few biscuits if I get hungry before lunch time. (alışılagelmiş tepki)
(Yemekten önce acıkırsam genellikle bir kaç bisküvi yiyorum.)

 Note : Bazı kaynaklarda tavsiye ve emirler 1. tip şartlı cümleler kısmında açıklanmış olabilir.       

Type 1

İçinde bulunduğumuz anda ya da gelecekte, belli bir koşulla yerine gelebilecek olayları anlatmak için kullanırız.
 
Şart cümlelerinde iki kısım vardır: Birinci kısım “if-clause” (şart cümleciği), ikinci kısım “main clause” (ana cümle)dir. 1. Tip şart cümleleri, şimdi veya gelecekte ne olacağını göstermek için kullanılır. Yapı şu şekildedir: Şart cümleciği geniş zaman olurken, ana cümle geniş zaman, gelecek zaman ya da yardımcı fiil (can, could, should, must, have to, may, might, will, vb.) kullanılmış bir cümle olabilir. Şart cümleciği ana cümleden önce veya sonra gelebilir. Eğer şart cümleciği cümle başında kullanılmışsa, cümlecik bitiminde mutlaka virgül kullanılmalıdır.
Kullanım Şeması
If Clause (If’li Cümle)            Main Clause (Temel Cümle)
If he doesn’t hurry,     he will be late
 
 
Type I
 

If Clause (If’li Cümle)
 
Main Clause (Temel Cümle)
 Present or Future Possibility
Simple present
Present Perfect (have+Verb3)
Can   
Should
Present Continuous Tense
will
can, may (izin)
may , might, could  (olasılık)
must, have to (zorunluluk)
should, had better, ought to (tavsiye)
Imperative emir
 

If you are tired,you will sleep early tonigt (eğer yorgunsan bu gece erken uyu)
If he's late again, I will be very angry (eğer tekrar o geç kalırsa ben sinirlenicem)
If you are late, you must take a taxi (eğer sen geç kalırsan,taksi tutmak zorundasın)

   Type 2  (Unreal Past Condition)

 

 

Bu tip şart cümlelerinde “if” ’li cümlecik Geçmiş Zaman halinde, ana cümledeki fiil Geçmiş Şart Yapısında, yani “would” ile kullanılmış durumdadır. Bu yapı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. “Yüz milyon dolarım olsaydı...(ki yok).” türündeki şart cümleleri gerçekleşmesi mümkün görülmeyen, sadece olması bir an için hayal edilen bir durumu gösterirler. Bu tipte fiil Geçmiş Zaman olduğu halde geçmişle ilgili değildir. Şimdiki durumu belirtir. “To be” eylemi, “second conditional” formunda kullanıldığında, '’were” olarak kullanılır. Bundan başka “unreal conditional” birkaç durumda kullanılır.
 
Type II

If Clause       
Main Clause
Present Unreal
Simple past
Past Continuous
 
Could Had to
 
Should
 
would                               
could
might
 

     I am ill now, so I won’t come with you. (Şu anki bir gerçek)
         If I weren’t ill, I would come with you. ( Zaman PAST olmasına rağmen anlam PRESENT dır.)
        They live in İzmir so we can’t see each other very often (Şu anki bir gerçek)
    If they didn’t live in İzmir, we could see each other very often  ( Zaman PAST olmasına rağmen anlam PRESENT dır.)
 
       She can’t buy that car, because she doesn’t have enough money. (Şu anki bir gerçek)[
                   She could buy the car if she had enough money.  ( Zaman PAST olmasına rağmen anlam PRESENT dır.)

Type 3 (Past Unreal Conditional)

Geçmişte olmuş olayların tersini düşünüp bir koşul ileri sürmek ve bu koşulun sonucunu ifade etmek için kullanılır.
 
Type III

If Clause       
Main Clause
Past Unreal
Past perfect   
 
would have Verb3
could have Verb3
might have Verb3
 
  I didn’t study for the test, so I failed it. (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini  şu an konuşmaktayız)
         If I had studied for the test, I wouldn’t have failed it
 
      She was late for school, because she didn’t go to bed early. (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini  şu an konuşmaktayız)
        
She wouldn’t have been late for school if she had gone to bed early.
 
        My parents didn’t let me go out so I couldn’t go to cinema with you.  (Olay geçmişte olmuştur.Olayın tersini  şu an konuşmaktayız)
        
If my parents had let me go out , I could have gone  to cinema with you.
 
 
     If I had known that you were coming I would have met you at the airport.                  
 
     If we had had another referee, we would have won the match.

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ............., 19.02.2015, 15:54 (UTC):
berbat ötesi

Yorumu gönderen: xxxxx, 17.12.2013, 17:11 (UTC):
nonono

Yorumu gönderen: h, 22.05.2012, 14:32 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: asli, 07.05.2012, 16:20 (UTC):
g]zel ama 'sted'g'm ;ey bulda yok

Yorumu gönderen: mu, 13.04.2011, 17:22 (UTC):

Yorumu gönderen: çkl, 02.04.2011, 20:10 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Arama Butonu
 
 
Bugün 14 ziyaretçi (57 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol