The Past Continuous Tense
Geçmişte Devam etmekte olan bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu zaman Şimdiki zamana şekil olarak benzer farkı ise -is- yerini -was- alır, -are- yerini -were- alır.

Olumlu Cümle Yapısı / Positive Sentence Structure
Subject (Özne) / Was - Were / Verb+ING l / Object (Nesne)

I Was Cutting (Kesiyordum)
We Were Cutting (Kesiyorduk)
You Were Cutting (Kesiyordun - Kesiyordunuz)
They Were Cutting (Kesiyorlardı)
He Was Cutting (Kesiyordu)
It Was Cutting (Kesiyordu)
She Was Cutting (Kesiyordu)
My Brother Was Cutting. (Kardeşim Kesiyordu)
My Brothers Were Cutting. (Kardeşlerim Kesiyorlardı)

Olumsuz Cümle Yapısı / Negative Sentence Structure
Subject (Özne) / Was-Were + Not / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Was-Were to be fiillerinden sonra not getirilir. Not takısı Was-Were ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

Was not - Wasn't
Were not - Weren't

I Was not Cutting (Kesmiyordum)
We Were not Cutting (Kesmiyorduk)
You Were not Cutting (Kesmiyordun - Kesmiyordunuz)
They Were not Cutting (Kesmiyorlardı)
He Was not Cutting (Kesmiyordu)
It Was not Cutting (Kesmiyordu)
She Was not Cutting (Kesmiyordu)
My Brother Was not Cutting (Kardeşim Kesmiyordu)
My Brothers Were not Cutting (Kardeşlerim Kesmiyorlardı)

Soru Cümle Yapısı / Interrogative Sentence Structure
Was-Were / Subject (Özne) / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Was-Were To be fiilleri cümle başına getirilmesiyle Sürekli Geçmiş zaman soru cümlesi kurulur.

Was I Cutting? (Kesiyor mudum?)
Were We Cutting? (Kesiyor muduk?)
Were You Cutting? (Kesiyor muydun? - Kesiyor muydunuz?)
Were They Cutting? (Kesiyorlar mıydu?)
Was He Cutting? (Kesiyor muydu?)
Was It Cutting? (Kesiyor muydu?)
Was She Cutting? (Kesiyor muydu?)
Was My Brother Will Cutting? (Kardeşim Kesiyor muydu?)
Were My Brothers Will Cutting? (Kardeşlerim Kesiyorlar mıydı?)

Negatif Soru Cümle Yapısı / Negative Interrogative Sentence Structure
Was-Were / Subject (Özne) / Not / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Was I not Cutting? (Kesmiyor muydum?)
Were We not Cutting? (Kesmiyor muduk?)
Were You not Cutting? (Kesmiyor mudun? - Kesmiyor mudunuz?)
Were They not Cutting? (Kesmiyorlar mıydı?)
Was He not Cutting? (Kesmiyor muydu ?)
Was It not Cutting? (Kesmiyor muydu ?)
Was She not Cutting? (Kesmiyor muydu ?)
Was My Brother not Cutting? (Kardeşim Kesmiyor muydu ?)
Were My Brothers not Cutting? (Kardeşlerim Kesmiyorlar mıydu?)

Was ve Were ile not olumsuz Soru cümlelerinde wasn't ve weren't kaynaşmış şekilde cümle başına getirilebilir.

Weren't They not Cutting? (Kesmiyorlar muydı?)
Wasn't He not Cutting? (Kesmiyor muydu ?)

Kullanıldığı Yerler:

a) Geçmişteki İki eylemlemden biri yapıldığında başka bir eylemim devam etmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır.

My Father was watching TV when My mother called.
(Annem , babamı aradığında babam televizyon seyrediyordu.)


b) Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylemi ifade etmek için.

Last night at 1 p.m., I was Reading a book. . (Dün gece saat 1'de Kitap okuyordum)

Time Expressions : Zaman İfadeleri
while , when , as , the moment that etc.Tag:the past continuous tense,ingilizce,inglizcee
Arama Butonu
 
 
Bugün 25 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol