Edatlar - Prepositions

Edatlar İngilizce'de nesnelerden önce gelerek fiil ve özne/nesne arasında bağlantı kurmaya yarayan kelimelerdir.

Örneğin Türkçe'deki ismin -de hali (bulunma), -den hali (ayrılma), -i hali, -e hali (yönelme) gibi durumlar İngilizce'de (Prepositions) denilen edatlarla sağlanır. Bazı edatlar şunlardır?

ABOUT (hakkında, yaklaşık)
We talked about you. (Senin hakkında konuştuk.)
AFTER (-den sonra, ardından)
After you (senden sonra)
After ten o'clock (saat ondan sonra)
AT (-de/da, -e/a)
At two o'clock (saat ikide)
Look at me (bana bak.)
At cinema (sinemada)
BEFORE (-den önce)
Before him (Ondan önce)
Before three o'clock (saat üçten önce)
BETWEEN (arasında)
Between you and him (senin ve onun arasında)
Between February and May (Şubat ve Mayıs arasında)
FROM (-den/dan)
From Istanbul (İstanbul'dan)
IN (-de/da, -in içinde)
In Istanbul (İstanbul'da)
In the house (evde)
INTO (-in içine doğru, -e doğru)
Caome into house (eve gir)
OF (-ın/in)
the front of the house (evin önü)
ON (-in üzerinde)
The cat is on the table. (Kedi masanın üstündedir.)
OVER (üzerinde- dokunma yok)
The plane is over the city. (Uçak şehrin üzerinde.)
TO (-e/a, -e doğru)
To Istanbul (İstanbul'a)
I am going to Istanbul. (Ben İstanbul'a gidiyorum.)
UNDER (-in altında)
He is under the tree. (O, ağacın altında)
WITH (ile)
Come with me. (Benimle gel)
Go with him. (Onunla git)
WITHOUT (-siz, -sız)
Without you (sensiz)

Tag:edat,preposition,in,on,at,of,under,about,after,before,
between,into,over,inglizcee,ingilizce

Arama Butonu
 
 
Bugün 17 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol