Zamirler - Subjective Pronouns
PERSONAL PRONOUNS: SUBJECT vs OBJECT.: I, ME, SHE, HER...
(ŞAHIS ZAMİRLERİ)

Kişilerin veya neslerin yerine kullanılan Şahıs Zamirleri “Personal Pronouns” , cümle içerisinde bulundukları yere ya da yerine kullanıldıkları şahıslara göre değişirler.( Subject or Object Pronoun)
 
TEKİL
ŞAHIS
ÖZNE ZAMİRLERİ
NESNE
ZAMİRLERİ
1st person
I
me
you
him
her
it
2nd person
you
 
 
3rd person
he
she
it
ÇOĞUL ŞAHIS
ÖZNE ZAMİRLERİ
NESNE
ZAMİRLERİ
1st person
we
us
you
them
2nd person
you
3rd person
they


Bir cümlede yerine şahıs zamiri kullanılablicek isimler ya Özne ( subject ) ya da Nesne ( Object ) konumundadır. Dolayısı ile bu şahıs zamirlerini Fiilden önce gelenler ( Subject Pronouns) ve Fiilden sonra gelenler ( Object Pronouns) olarak ikiye ayırabiliriz.

Jack Sees George
 verb 
He Sees him

Örnekler:

 I don't like that man. He never smiles.
 I don't like that man. I saw him in the Ladies room

 Sarah is a very successful student. She passes every class easily.
 Sarah is a very successful student. I admire her much.


POSSESSIVE ADJECTIVES: MY,YOUR,HIS,HER,...
( SAHİPLİK SIFATLARI )


Sahiplik sıfatları bahsedilen ismin kime ait olduğunu gösterirler.
PERSON ADJECTIVES
1st (I) my
2nd (you) your
3rd (he)  his
(she) her
(it) its
Plural  
1st (we) our
2nd (you) your
3rd (they) their
Sahiplik sıfatları ismlerin önünde kullanılırlar ve o ismin kime ve ya neye ait olduğunu gösterirler.

Mary’s brother is married to John’s sister.
Her brother is married to his sister.

a. Ted and his sister are here
b. Mary and her father are not in the living room.
c. Do you know where your books are?

My father is an expert at the Keystone LTD.

5.3 POSSESSIVE PRONOUNS: MINE, YOURS, HIS, HERS,...
( SAHİPLİK ZAMİRLERİ)


Sahiplik zamirleri bir sahiplik sıfatı + isim yerine kullanılır.

PERSON ADJECTIVES PRONOUNS
(I) my mine
(you) your yours
he his his
she her hers
it it its
we our ours
you your yours
they their theirs
Örnekler:
• This is my book.
This book is mine • That is your book.
This book is yours • This is his book.
This book is his

• This is her book.
This book is hers. • These are our books.
These books are ours. • These are your books.
These are yours.

REFLEXIVE PRONOUNS: MYSELF, YOURSELF, HERSELF
( DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)


a) Dönüşlü Zamirler, Öznenin yaptığı işten yine kendinin etkilendiğini ve işin yine kendine döndüğünü gösterir.

Singular Subject Pronouns Object Pronouns Reflexive Pronouns
1st person I me myself
2nd person you you yourself


3rd person he him himself
she her herself
it it itself
Plural Subject Pronouns object pronouns Reflexive pronouns
1st person we us ourselves
2nd person you you yourselves
3rd person they them themselves

Örnek :
 She encouraged herself to do well.
 Juanita, Carlos, and I have deceived ourselves into believing in my uncle.
 You and Carlos have deceived yourselves.

b) Dönüşlü zamirler İngilizce de aynı zamanda Vurgu amaçlı kullanılabilirler. Bu dönüşlü zamirleri hemen Öznenin arkasından kullanarak yapılır:

Örnek:
I myself finished the job!
You yourself have to do all this!

c) by + reflexive pronoun: tek başına, yanlız...

Amy lives by herself.
Ted can’t do this by himself. Go and help him.
I want to sit here by myself! Please leave me alone
Belgisiz Zamirler ( Indefinite Pronouns )

Everybody, everything, somebody, something, anybody,anything, another, the other, the others,others,each other kelimelerinden oluşur.

Everybody / Everyone: Herkes
Everyone knows him. Herkes onu tanır.

Everything: Herşey
Everything has got a solution. Herşeyin bir çözümü vardır.

Somebody / Someone: Birisi
Everybody needs somebody. Herkesin birisine/birilerine ihtiyacı vardır.

Something: Birşey
Tell me something! Bana birşey söyle!

Anybody / Anyone: Herhangi biri (olumlu cümlelerde)/ Hiç kimse (olumsuz, soru cümlelerinde)
Anyone can do this. Herhangi biri bunu yapabilir.
Don’t tell this to anyone! Kimseye söyleme bunu!

Anything: Herhangi birşey (olumlu cümlelerde)/ Hiç birşey (olumsuz, soru cümlelerinde)
I don’t want anything. Hiç birşey istemiyorum.

Nobody / one: Hiç kimse (no kendisi olumsuz anlam katar fakat olumlu cümle yapısıyla kullanılır.)
No one can understands me. Kimse beni anlayamaz.

Nothing: Hiçbir şey
Nothing can compensate this. Hiçbir şey bunu telafi edemez.


İşaret Zamirleri ( Demonstrative Pronouns)
İşaret zamirleri "this , that, these, those” olmak üzere dört tanedir. Bu tür zamirler isimleri belirterek ismin yerine geçer. Bazen özne ile fiil arasına çoğu kez “by” edatıyla cümle sonunda kullanılırlar.

This ve these yer veya zaman olarak yakındaki isimlerin yerine geçer, that ve those ise yer veya zaman olarak uzaktaki isimlerin yerine geçer.
Örneğin bir çocuk hayal edin kocaman bir pasta görüyor ve onun için pasta harika demek yerine bu harika diyor. İşte pastayı kullanmadan işaret zamiri yardımıyla cümlesini kurabiliyor. This is wonderful! - Bu harika!

This (bu)
This is a car. (Bu bir arabadır.)
That (o,şu)
That is impossible. (O imkansız.)
These (bunlar)
These are my friends. (Bunlar benim arkadaşlarım.)
Those (onlar,şunlar)
Those are penguins . (Onlar penguenler.)

Not: İşaret zamirleri ile işaret sıfatları aynıdır. Aralarındaki fark işaret sıfatlarından sonra mutlaka isim gelmesi gerekmektedir. Oysa işaret zamirleri zaten ismin yerini doldurmak için kullanılır.

Örneğin:
That e-mail is not important. O e-posta önemli. ( burada that sıfattır- hangi e-posta o e-posta. Bu yüzden isimle beraber kullanılır.)

But this is important. Ama bu önemli. ( Burada this zamirdir e-postayı tekrar etmemize gerek kalmaz.)

Tag:zamir,pronoun,subject,object,me,he,she,her,myself,indefinite,
Arama Butonu
 
 
Bugün 15 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol