Zarf-Adverb
Adverb (Zarf)
Zarflar fiilleri, sıfatları , başka zarfları ve hatta  bulundakları konuma göre cümleleri niteleyebilen sözcüklerdir. Adverb’ler  ( zarf ) cümle içerisine yerleştirildikleri konum ve fonksiyon bakımından farklılıklar gösterir.
 
ZAMAN ZARFLARI
Today, now, yesterday, next week, later, afterwards
Bu adverb türü zaman zarfı olarak görev yapar ve bir işin ne zaman yaıpldığını anlatıp fiilin Tensini belirler.
 
 
YER ZARFLARI
Here, there, inside, outside, upstairs, downtown
Bu adverb türü, cümlede yer ( location) anlatmak için kullanılır. Preposition + Noun ‘dan oluşan bir yer tamlamasının yerine kullanılabilirler ve nerede  sorusuna cevap verirler.
 
DURUM/ HAL
ZARFLARI
Quickly, easily, clearly, accurately, precisely, slowly, fast, hard, late, well
a)      The student answered the question quickly.
b)      Drive carefully!
c)       I opened the case easily.
d)      She swims fast
e)      She speaks English well
Bu adverb türü, bir işim nasıl yapıldığını anlatır ve fiili nitelerler. Bu zarflar adjective + ly = adverb of manner  gibi sıfatın sonuna bir –ly  eki getirilerek yapılır.
 
Fakat,
 
fast, hard, late, early & well gibi zarfalar  –ly  almazlar. Bu sözcükler hem sıfat hamde zarftır, cümle içerisindeki konum ve anlamlarıyla ayırt edilirler. Örnek  (d) & (e)
 
KISITLAMA ZARFLARI
Only, merely, just, purely, solely, simply, exclusively
 
a)      Only men can enter!
b)      You can just sit here.
c)       His success is purely his achievement. 
 
Bu adverb türü cümlede kısıtlama ablamı vermek için kullanılır. Aynı zamanda cümlede vurgu amaçlı da kullanılabilir.
 
 
BAKIŞAÇISI
GÖSTEREN
ZARFLAR
Scientifically, Chemically, Semantically,
a)      Grammatically this sentence is not accurate.
b)      Economically, we are in a bad position.
c)       Scientifically, this can’t be true.
 
Bu adverb türü, cümlede bahsedilen fikre bakış açımızı belirlemek için kullanlır.
DERECELENDİRME
ZARFLARI
Rather, quite, fairly, extremely, much, a lot, highly
a)      She was quite talented.
b)      He was fairly well equipped.
 
Bu adverb türü, sıfatların derecelendirlmesi için kullanılır.
Adverb + adjective
DİKKAT ÇEKME
ZARFLARI
Mainly, specifically, primarily, notably, especially, principally, predominantly, mostly, chiefly
 
a)      Especially, the children in India are suffering.
b)      Semantics primarily deals with meanings of utterances.
 
Bu adverb türü, cümlede vurguyu bir noktaya odaklamak için kullanılır ve cümle içerisindeki anlamları “özellikle” dir.
 
 
 
SIKLIK
ZARFLARI
Always, usually, sometimes, ever, never, seldom
a)      She always has breakfast in the morning.
b)      Sometimes I feel afraid in the night.
c)       I never sleep before mid-night.
d)      She is sometimes late for work.
 
Sıklık zarflaraı diye bilinen bu grup, birişin nekadar sık yapıldığını anlatmak için kullanılr.
 
Genellikle action fiilin önüne gelirler. Eğer cümlenin fiili “be”  ise be + frequency adverb biçminde kullanılırlar (d).
 
 Sadece sometimes  cümle başında, fiilin önünde, ve cümle sonunda kullanılabilir (b).
 
 
TÜM CÜMLEYEİ
NİTELEYEN
ZARFLAR
 
 
a)      Essentially, I can’t sleep alone. .
b)      It seems difficult, but basically it is easy.
c)       Fortunately, we were able to arrive on time.
d)      Obviously, he is innocent.
 
 
 
 
Arama Butonu
 
 
Bugün 15 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol