Sıfatlar- Adjective
Sıfat İsmi önünde  bulunan ismi şekil,biçim,durum ,sayı ve renk gibi yönlerden niteleyen kelime grubu yada kelimelerdir.Türkçemizde olduğu gibi İngilizce'de de bu vardır.Bunlara Adjective denir.Sizlere kısaca bu açıklyacağız.

İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)
2. size, length and height (big, wide, short, etc.)
3. shape (square, oval, round, etc.)

Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım.
-able/-ible achievable, capable, illegible, remarkable
-al biographical, functional, internal, logical
-ful beautiful, careful, grateful, harmful
-ic cubic, manic, rustic, terrific
-ive attractive, dismissive, inventive, persuasive
-less breathless, careless, groundless, restless
-ous courageous, dangerous, disastrous, fabulous
Ancak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur. Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
bad
bright
clever
cold
common
complete
dark
deep
difficult distant
elementary
good
great
honest
hot
main
morose
old quiet
real
red
silent
simple
strange
wicked
wide
young
Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır.
Cause of feeling Receiver of feeling
alarming alarmed
amusing amused
The show was entertaining. - The children were entertained.
House chores are tiring. - She is tired.
Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir.
Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feeling

Arkadaşlar sıfatların nasıl adlaşmış sıfatlar gibi değişik formatlarda kullanıyorsak İnglizcede de bu aynı şekildedir.Aşağıdaki metinlerde size bunu anlatacaz .Sayfanın En altındaki tabloyu incelerseniz size çok faydası olur.

ADJECTIVES (SIFATLAR)
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMSSıfatların "comparative" ve "superlative" formları İngilizce'de farklı nesneleri mukayese etmek için kullanılır. Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır.

Örnek: New York is more excitin than Seattle (New York Seattle'dan daha heyecanlıdır.)

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken "en" uzun, "en" kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır.

Örnek: New York is the most exciting city in the USA
       (New York Amerika'nın en heyecan verici şehridir.)

Comparative adjective'lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar
 
İki, üç veya daha çok heceli sıfatlar

Sonu "y" ile biten iki heceli sıfatlar

Sıfatın sonuna "er" ekleyin

Sıfattan önce "more" getirin

Sıfatın sonundaki "y" harfini kaldırın, yerine "ier" getirin

Örnek:  cheap - cheaper / hot - hotter / high - higher
   

Örnek:  interesting - more interesting / difficult
   

Örnek:  happy - happier / funny - funnier

Örnek cümleler
Yesterday was hotter than today.
(Dün bugünden daha sıcaktı)

   

Örnek cümleler
London is more expensive than Madrid.
(Londra Madrid'den daha pahalıdır)
   

Örnek cümleler
I am happier than you.
(Ben senden daha mutluyum)


Superlative adjective'lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar
   

İki, üç veya daha çok heceli sıfatlar
   

Sonu "y" ile biten iki heceli sıfatlar


Sıfattan önce "the" getirin ve sıfatın sonuna "est" ekleyin
   

Sıfattan önce "the most" getirin ve sıfatın sonuna "est" getirin.
   

Sıfatın sonundaki "y"yi kaldırın ve yerine "iest" getirin.

Örnek: cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest
   

Örnek: interesting - the most interesting / difficult - the most difficult
   

Örnek: happy - the happiest / funny - the funniest

Örnek Cümleler
Today is the hottest day of the summer.
(Bugün yazın en sıcak günü)

   

Örnek Cümleler
London is the most expensive city in England.
(Londra İngiltere'deki en pahalı şehirdir)
   

Örnek Cümleler
New York is the noisiest city in the USA.
(New York Amerika'daki en gürültülü şehirdir.)

ÖNEMLİ İSTİSNALAR

Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.

good

  *

    good - adjective
  *

    better - comparative
  *

    the best - superlative

Örnek Cümleler

This book is better than that one.
This is the best school in the city.

bad

  *

    bad - adjective
  *

    worse - comparative
  *

    the worst - superlative

Örnek Cümleler

His French is worse than mine.
This is the worst day of my life.

Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterilidiği gibi düzenli değişmezler. Yani ezberlenmeleri gerekir


Tag:sıfat,adjective,comparative,superlative,inglizcee,
ingilizce

Arama Butonu
 
 
Bugün 18 ziyaretçi (44 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol