İngilizceye Başlangıç

İngilizce Sözcükler Nerden Geliyor ? 

İngilizce yazım niçin zordur ?  
İngilizce sözcüklerin yazım biçimi ile sözcüklerin okunuş biçiminin incelenmesinde mantıksal bir kalıbın bulunmadığı görülmektedir. İngilizcede yazılışların belli bir kurala bağlı olmamasının nedeni, birçok başka dillerin karışımında meydana gelmiş olmasıdır. Bir dilin nasıl oluştuğunu ve sözcüklerin nerelerden geldiğini araştıran bilim dalına ‘’ etimoloji’’ denir.  

İngilizce sözcükler nerelerden geliyor ?
Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli ırklar yaşadılar.Bu ırkların herbiri İngilizce ‘ ye kendi sözcüklerini kattılar.
Ardından, Britanya adalarının, İskandinavya  ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizce ‘ ye iskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlarla olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı. 
Eski Bretonlar ‘’ Seltik’’ denen bir dil konuşuyorlardı.Ardından Britanya,Romalılar tarafından istila edildi. ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler. 
Romalıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonların ve İngilizlerin egemenliğine geçti.Sonuçta bunların dilleri karışarak İngilizce dilin gerçek temeli olan Anglo/Sakson dilini oluşturdu. 
Ayrıca İngilizler ikiyüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok  hintçe sözcük de İngilizce ‘ ye girdi. 
Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20 yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugün ki İngilizce oluştu. 
Gördüğümüz gibi İngilizcenin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni böyle birçok farklı kurala bağlı dilin, bir araya gelerek bugün ki İngilizce yi oluşturmasındandır.
 

İNGİLİZCE ALFABESİ

 

  A          B          C          D          E          F 
 (ey)       (bi)       (si)         (di)         (i)        (ef) 
 

 G          H           I           J           K          L 
(ci)      (eyç)      (ay)      (cey)       (key)      (el) 
 

 M          N          O          P          Q           R 
(em)      (en)       (o:)       (pi)         (ku)       (ar) 
 

 S          T          U          V           W          X 
(es)       (ti)       (yu)       (vi)     (dabılyu)    (eks)  

 Y          Z 
(vay)     (zet)

İngilizce Fonetik Kurallar

İngilizcede harflerin okunuşu,Türkçemizdeki gibi kesin kurallara bağlı değildir.  

Aynı harf bazı yerlerde değişik ses çıkardığı gibi,aynı ses değişik yerlerde değişik harflerle yazılabilir.  

Ancak birçok ayrıcalıklara rağmen genelde bazı kurallar vardır.Şimdi bu kuralların kesin olmadığını tekrar hatırlattıktan sonra,bunları inceleyelim.   

            e.....     1) “i” olarak okunur.  

            Because (biko:z) çünkü, become (bikam) olmak, liver (livır)
            karaciğer.
 

             2) “e” olarak okunur.
            Bed (bed) yatak, get (get) almak, ferry (feri) araba vapuru  


3) “ö” olarak okunur.
Perfume (pörfyum) parfüm, permit (pörmit) müsaade etmek.  

            i.....      1) “i” olarak okunur.  

            Hit (hit) vurmak, bit (bit) parça, fill (fil) doldurmak. 
           
             2) “ay” olarak okunur.  

            Bite (bayt) ısırmak, silence (saylıns) sessizlik, fine (fayn) güzel. 

            s.....     
İstisna olarak “ş” olarak okunur.  

            Sugar (şugır) şeker, sure (şu:r) şüphesiz. 

            u.....    
1) “u” olarak okunur. Full (ful) dolu, true (tru:) doğru, put (put)
           
koymak. 
            
            2) “a” olarak okunur. 

            Truck (trak) kamyon, cut (kat) kesmek, puzzle (pazıl) bilmece.  
            
            3) “yu” olarak okunur.  

            Use (yu:s) kullanmak, useful (yu:sful) faydalı, cute (kyu:t) şirin.  


4) “ö” olarak okunur.  

            Fur (för) kürk, curl (körl) kıvrım, curve (körv) bükmek. 

            y.....     1) “y” olarak okunur.  

            Yard (yard) avlu, Yellow (yelov) sarı, you (yu:) sen. 


2) “ay” olarak okunur. goodbye (gudbay) hoşçakal, try (tray) denemek.  

           
3) “i” olarak okunur.  

            City (siti) şehir, nymph (nimf) peri. 

            au....    1) “o” olarak okunur.  

            August (o:gust) ağustos, author (o:tır) yazar.  

            2) “a” olarak okunur.  

Aunt (a:nt) teyze. ch.... 1) “ç” olarak okunur. Check (çek) kontrol, chin (çin) çene, chief (çi:f) şef. 

           
2) “k” olarak okunur.  

            Chemist (kemist) kimyager, chemical (kemikıl) kimyasal, cholera
           
(kolera) kolera.  

            ee....    “i” olarak okunur.  

            Cheese (çi:z) peynir, sleep (sli:p) uyumak, bee (bi:) arı.  

            ea....    1) “i” olarak okunur.
Leaf (li:f) yaprak, peace (pi:s) barış, tea (ti:) çay.


2) “ö” olarak okunur.
Pearl (pörl) inci, learn (lörn) öğrenmek, 

3) “e” olarak okunur.  

            Weapon (vepın) silah, Weather (vedır) hava.  

            oo....    “u” olarak okunur. 

            Book (buk) kitap,  

            oo....    “u” olarak okunur. 

            Book  kitap,look  bakış, too (tu:) çok fazla, good (gud) iyi. 

            ou....    1) “au” olarak okunur.  

            Count (kaunt) saymak, hour (aur) saat, house (hauz) ev.  

            2) “o” olarak okunur.  

            Four (fo:r) dört, court (ko:rt) saha, pour (po:r) dökmek.  

            3) “a” olarak okunur.  

            Couple (kapıl) çift, double (dabıl) çift, touch (taç) dokunmak.  

            4) “u” olarak okunur. 

            Soup (su:p) çorba, tour (tu:r) tur, gezi.  

            sh....     “ş” olarak okunur.  

            Shirt (şört) gömlek, shoe (şu:) ayakkabı, shell (şel) istiridye kabuğu.  

            ght...    “t” olarak okunur.  

Eight (eyt) sekiz, weight (veyt) ağırlık. tch.. “ç” olarak okunur. Match (meç) kibrit, bitch (biç) dişi köpek.  

NOT: Yukarıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe okunuşlarında, bir harfin yanında iki nokta (:) işareti görürseniz, o harf uzun olarak okunacak demektir.

Kaynak: LimasolluNaci Öğretim Yayınları

Arama Butonu
 
 
Bugün 17 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol